demolari_uar.jpg

 

Vă așteptăm marți, 10 decembrie 2019, de la ora 17:00, la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România din str. Jean-Louis Calderon 48, București, pentru a participa la două prezentări despre :

- "Bucureștiul dispărut în perioada comunistă. Soarta orașului", prof. univ. dr. arh. Sorin Vasilescu,
- "Mânăstirea Văcărești, între admirație și indiferență", arh. Alexandru Panaitescu.

 

    Cele două prezentări vor fi insoțite de proiecția unor fotografii de arhivă care vor exemplifica subiectele discutate dar și de o expoziție fotografică.


Evenimentul este organizat în cadrul proiectului "Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu și rememorarea altor victime ale demolărilor efectuate în București în perioada comunistă", realizat de parteneriatul dintre Filiala București a Ordinului Arhitecților și Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", prin Centrul Expozițional Documentar.

Finanțator: Fondul Timbrul Arhitecturii, 2019. nag1.jpg
Comunicat de presă

      Pentru prima participare la Noaptea Albă a Galeriilor, Universitatea de Arhitectură, prin Centrul Expozițional Documentar, propune publicului o vizită în lumea arhitectului Stephan Eleutheriades (1922-2017), care, repatriat în Grecia, odată cu sistematizarea Mangaliei, continuă să reproducă din memorie orașul natal.

 

demolari-1980_relucrat_var.jpg

Demolări 1980 - o întâlnire cu prof. dr. arh. Ioan Lucăcel


Povestea diapozitivelor realizate de prof. dr. arh. Ioan Lucăcel în timpul demolărilor: propunem o discuție care să aducă în prim plan perioada și momentele importante ale Bucureștiului mutilat de demolările din anii '80.

      Fotografiile au fost surprinse în timpul demolărilor realizate în București pentru sistematizarea în vederea construirii Centrului Civic atât în Cartierul Uranus, cât și în zona Moșilor-Olari de către prof. dr. arh. Ioan Lucăcel și au menirea de a rememora pierderile patrimoniului arhitectural, dar și poveștile comunității locale.

foto_detaliu_lucacel_tur_ghidat.jpg

 

Vă invităm la un tur ghidat în preajma fostelor cartiere Izvor și Uranus–Antim! Întîlnirea noastră se va contura în jurul unei arhive de diapozitive practic necunoscute, realizată de prof. dr. arh. Ioan Lucăcel în perioada 1982–1984; la acel moment începeau demolările masive din centrul Bucureștiului.

Vom reconstitui o parte din traseul arhitectului-fotograf. Plimbarea durează o oră și jumătate și se va încheia la Universitatea de arhitectură și urbanism «Ion Mincu», unde la Sala frescelor are loc evenimentul Demolări 1980 - o întâlnire cu prof dr arh Ioan Lucăcel, ocazie de a îl cunoaște pe autorul imaginilor în persoană.

     Tur ghidat organizat împreună cu grupul de inițiativă Cartierul Uranus.

Joi,  24.10.2019, în cadrul expoziției „Demolări 1980”:           

                            - ora 15:30: Tur ghidat Uranus—Izvor / punct de întâlnire: curtea bisericii Mihai Vodă, str. Sapienței nr. 4
                            - ora 17:00: Întâlnire cu prof. Dr. Arh. Ioan Lucăcel + expoziție de fotografii / Sala Frescelor, UAUIM

Conferinta presa

RO
17 septembrie 2019, 13:00 - Casa de Târgoveţ (Calea Şerban Vodă 33)
Conferinţa de presă pentru prezentarea proiectului cultural Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu şi rememorarea altor victime ale demolărilor realizate în Bucureşti în perioada comunistă, realizat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, prin Centrul Expoziţional Documentar, în parteneriat cu Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România şi finanţat din Fondul Timbrul Arhitecturii,

Comunicat de presă
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu prin Centrul Expoziţional Documentar, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Bucureşti derulează un proiect cultural de recuperare a memoriei colective prin documentarea unor clădiri sau zone demolate: Muzeul Simu, Biserica Enei, Cartierul Uranus, Calea Moşilor, Mânăstirea Văcăreşti. Scopul proiectului este de promovare a patrimoniului arhitectural bucureştean (trecut şi actual) prin:
- o aplicaţie de realitate virtuală dedicată Muzeului Simu,
- 500 de diapozitive digitizate,
- 10 conferinţe,
- 10 expoziţii,
- 5 tururi pietonale şi 15 tururi ale Centrului Expoziţional al UAUIM,
- 1 broşură care să prezinte activităţile şi rezultatele proiectului.
Reconstrucţia Muzeului Simu are ca scop reconstituirea cât mai fidelă a unuia din cele mai importante muzee de artă ale Bucureştiului din perioada interbelică. Exteriorul clădirii, precum şi Sala 1, vor fi modelate cu mare acurateţe, iar sălile 2-5 vor fi modelate la un grad mai mic de detaliere. De la începerea proiectului, pe 2 mai 2019, s-a realizat scanarea tridimensională şi fotogrametrierea a 30 de exponate din colecţiile CED UAUIM, ale Muzeului Municipiului Bucureşti şi ale Muzeului Naţional de Artă - Muzeul Colecţiilor de Artă, precum şi reconstituirea exteriorului clădirii, iar modelele au fost încărcate pe platforma Sketchfab. Se va reconstitui nu doar o clădire reper a vechiului Bucureşti, ci şi funcţionalitatea acesteia, prin inserarea unor obiecte din Muzeul Simu şi prin reconstituirea experienţei de vizitare.
Rezultatele proiectului vor fi disponibile pe:
- contul de Sketchfab al CED UAUIM Centrul Expozitional Documentar UAUIM (@muzeulscoliidearhitectura)
- pe site-ul CED UAUIM Proiectul Reconstrucţia în mediu virtual a Muzeului Simu

- pe pagina de FB https://www.facebook.com/CentrulExpozitionalDocumentarUAUIM şi instagram https://www.instagram.com/muzeulscoliidearhitectura/ ale CED UAUIM.

În perioadă următoare vor fi organizate o serie de conferinţe şi expoziţii bazate pe parteneriate cu diferite instituţii: Arhivele Naţionale ale României, Muzeul Naţional de Artă, Muzeului Municipiului Bucureşti, Agerpress, Biblioteca Academiei Române, Uniunea Arhitecţilor Români, precum şi cu sprijinul unor fotografi sau colecţionari: Ion Lucăcel, Andrei Bârsan, Cezar Buiumaci, Radu Ştefănescu.
Scopul proiectului este unul de conştientizare al impactului demolărilor (acestea afectează identitatea locuitorilor, atractivitatea turistică şi potenţialul creativ al oraşului), precum şi de apreciere şi valorificare a patrimoniului rămas.

GB
September 17, 2019, 1:00 pm - Casa de Târgoveţ (Calea Şerban Voda 33)
Press conference for the presentation of the cultural project Recreation in virtual reality of the Simu Museum and the remembrance of other victims of the demolitions carried out in Bucharest during the communist period, realized by the University of Architecture and Urbanism Ion Mincu, through the Documentary Exhibition Center, in partnership with the Bucharest Branch of the Romanian Order of Architects and funded by the Architecture Stamp Fund,

Press release

The University of Architecture and Urbanism Ion Mincu through the Documentary Exhibition Center, in partnership with the Romanian Order of Architects, the Bucharest Territorial Branch carries out a cultural project for the recovery of the collective memory by documenting some buildings or demolished areas: Simu Museum, Enei Church, Uranus Neighborhood, Calea Moşilor, Văcăreşti Monastery. The aim of the project is to promote the architectural heritage of Bucharest (past and present) through:

- a virtual reality application dedicated to the Simu Museum,

- 500 digitized slides,

- 10 conferences,

- 10 exhibitions,

- 5 pedestrian tours and 15 tours of the UAUIM Exhibition Center,

- 1 booklet presenting the activities and results of the project.

The digital reconstruction of the Simu Museum aims to reconstruct as accurately as possible one of the most important art museums of Bucharest in the interwar period. The exterior of the building, as well as Room 1, will be modeled with great accuracy, and rooms 2-5 will be modeled to a lesser degree of detail. Since the beginning of the project, on May 2, 2019, the three-dimensional scanning and photogrammetry of 30 exhibits from the collections of CED UAUIM, the Museum of the Municipality of Bucharest and the National Museum of Art - the Museum of Art Collections, as well as the reconstruction of the exterior of the building, have been carried out and uploaded on the Sketchfab platform. It will reconstruct not only a landmark building of the Old Bucharest, but also its functionality, by inserting some objects from the Simu Museum and by reconstructing the visiting experience.
The results of the project will be available on:

- the Sketchfab account Centrul Expozitional Documentar UAUIM (@muzeulscoliidearhitectura)
- on the DEC UAUIM website The Simu Museum reconstruction project in virtual environment https://centrulexpo.uauim.ro/ro/proiecte/proiectul-reconstructia-in-mediu-virtual-a-muzeului-simu
- on the Facebook https://www.facebook.com/CentulExpozitionalDocumentarUAUIM and Instagram accounts https://www.instagram.com/museulscoliidearhitectura/ of CED UAUIM.

In the following period a series of conferences and exhibitions based on partnerships with different institutions will be organized: the National Archives of Romania, the National Museum of Art, the Museum of the Municipality of Bucharest, Agerpress, the Library of the Romanian Academy, the Union of Romanian Architects, as well as with the support of some photographers and collectors: Ion Lucăcel, Andrei Bârsan, Cezar Buiumaci, Radu Ştefănescu.

The purpose of the project is to raise awareness of the impact of demolitions (these affect the identity of the inhabitants, the tourist attractiveness and the creative potential of the city), as well as to appreciate and capitalize on the remaining heritage.

Expo Bujor Nedelcovici Casa Poporului

 

RO
15 septembrie 2019, 18:30 - Casa de Târgoveţ (Calea Şerban Vodă 33)
Expoziţia În ochiul Ciclopului. Jurnal de campanie din Cartierul Uranus
"Crezi că Ciclopul poate fi ucis cu flash-ul unui aparat de fotografiat?" Bujor Nedelcovici
Fotografii de arhivă din colecţia Bujor Nedelcovici a Bibliotecii Academiei Române, Cabinetul de Stampe, Desene, Hărţi şi Fotografii

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, prin Centrul Expoziţional Documentar, în parteneriat cu Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, Biblioteca Academiei Române, şi cu Institutul Naţional al Patrimoniului, în cadrul proiectului cultural Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu şi rememorarea altor victime ale demolărilor realizate în Bucureşti în perioada comunistă, finanţat din Fondul Timbrul Arhitecturii, aduc în atenţia bucureştenilor imagini de arhivă, inedite, realizate pe ascuns, majoritatea de la fereastra locuinţei lui Bujor Nedelcovici din blocul Uniunii Scriitorilor, în timpul demolărilor pentru construcţia Palatului Republicii (ulterior numită Casa Poporului). Scopul acesteia este de a aminti traumele prin care a trecut oraşul şi locuitorii acestuia în cadrul sistematizării din perioada comunistă şi de a valorifica fondurile de arhivă în care s-au păstrat încercările de rezistenţă ale oamenilor de cultură din acele vremuri tulburi.

 

65219667 2897996280424470 1962161298145804288 n

 

Începem un proiect de suflet, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților București și finanțat prin Timbrul Arhitecturii. Reconstruim în mediu virtual Muzeul Simu, o clădire reper a vechiului București.

În același proiect, trecem în revistă victimele demolărilor din perioada comunistă - Cartierul Uranus, Olari-Moșilor, Biserica Enei, Mânăstirea Văcărești, alte înfățișări ale Bucureșțiului de altădată.

afis NM 2019

 

Ca în fiecare an vă așteptăm în Noaptea Muzeelor (18 mai 2019) cu amintiri ale Școlii de Arhitectură.

 

Anul acesta serbăm 50 ani de Club A printr-un concert omagial Doru Stănculescu, Nicu Alifantis, Sorin Minghiat, Mircea Florian și Alexandru Andrieș, ne reamintim de tradițiile Școlii prin ateliere de modelaj în lut și desen ornamental, explorăm opera artistică a arh. Doru Tufan și încheiem seara în pași de dans - tango argentinian cu Clubul TangoTangent.

 

Și tot ca de fiecare dată, mai avem multe alte surprize, pe care vă lăsăm să le descoperiți singuri.

 

Vă așteptăm cu drag începând cu ora 18:30, Intrarea prin Str. Biserica Enei!

 

noaptea muzeelor 2018

 

În acest an am pregătit o expoziţie în parteneriat cu Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Hărţile Timpului care îşi propune să redefinească relaţia între artă şi ştiinţă, pentru o nouă paradigmă a secolului 21 şi pentru a reconstrui memoria locurilor uitate. Fiecare loc prezentat este o « hartă a timpului », formată din diferite straturi de locuire, care permit, prin imersiunea vizitatorului în Realitatea Augmentată, descoperirea formelor obiectelor şi a gesturilor tehnologice în contextul lor cultural.

Socolescu

 

În cadrul manifestărilor cultural artistice organizate de Colegiul Tehnic de Arhitectura "I.N. Socolescu ", Bucureşti, în parteneriat cu Radio France International şi Radio Romania Cultural" , în perioada martie-aprilie 2018, s-a desfăşurat faza locală a Concursului de Arhitectură "I.N. Socolescu, Bucureşti, 2018.

 

casa2017

 

EXPO_C|A|S|A 2017 la Mincu! - expoziţia proiectelor din cadrul Concursului Anual al Studenţilor Arhitecţi 2017, concurs organizat de asociaţiile studenţeşti ale facultăţilor de arhitectură din ţară.27331819 2471192213104881 560699502887284554 n

 

Stimate Domn,
Stimată Doamnă,

 

Vă invităm să contribuiţi la tema numărului 2/2018 al Caietelor Muzeului UAUIM: 125 de ani de învăţământ de arhitectură în România.
Ne propunem o revistă dedicată memoriei Şcolii de Arhitectură şi a personalităţor care i-au marcat evoluţia.
În această toamnă s-au împlinit 125 de ani de la deschiderea cursurilor primei Şcoli de Arhitectură din România. Condusă de arhitectul Ion Socolescu, aceasta a funcţionat pentru câţiva ani, începând cu 1892, ca şcoală privată sub auspiciile Societăţii Arhitecţilor Români, pentru ca mai apoi să fie oficializată ca învăţământ de stat, stând la baza formelor ulterioare de învăţământ.
Tema: 125 de ani de învăţământ de arhitectură în România

NoapteaMuzeelor2017

20 mai 2017 - Noaptea Muzeelor la 125 de ani de Şcoală de Arhitectură
În toamna lui 2017 se împlinesc 125 de ani de la deschiderea cursurilor primei Şcoli de Arhitectură din România. Condusă de arhitectul Ion Socolescu, aceasta a funcţionat pentru câţiva ani, începând cu 1892, ca şcoală privată sub auspiciile Societăţii Arhitecţilor Români, pentru ca mai apoi să fie oficializată ca învăţământ de stat.
În mai 2017, Noaptea Muzeelor la Muzeul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" anticipează această aniversare printr-o serie de expoziţii şi evenimente ce au loc în clădirea veche a şcolii, din strada Biserica Enei.

m17

 

28 iunie 2017 - Expoziţia de arte textile şi ceramică a absolvenţilor masteranzi UNARTE
Expoziţie "Pinacoteca" M / 17
Cinci Proiecte ale Masteranzilor Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti
Scopul acestui eveniment este acela de a valorifica realizările artistice generate de cei mai creativi exponenţi ai absolvenţilor U.N.A Bucureşti, instituţie academică în care educaţia artistică de sorginte europeană a fost îmbogăţită de tradiţia şi creativitatea românească, încercând să se afirme şi să se plaseze în liniile avangardei creaţiei contemporane.

8 Noiembrie 2016 - Ziua Mondială a Urbanismului
Anul acesta, pe data de 8 noiembrie, Facultatea de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", Registrul Urbaniştilor din România (RUR) şi Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (APUR) a celebrat Ziua Mondială a Urbanismului prin organizarea unor micro-evenimente dedicate tinerilor profesionişti din domeniul urbanismului. Credite foto: Radu Pătraşcu şi Ana Opriş
Making of 'Drifting Through Landscape', la Ziua Mondială a Urbanismului Foto: Radu Pătraşcuurbanism 01