Acasă

Despre noi

Proiecte

Evenimente

Publicaţii

Expoziții

Colecții

Contact

3.jpg

 

“MUZEUL VIRTUAL”

- propunere de program pentru practica anului 6 -

Coordonator: conf. dr. arh. Andreea Iosif
Participanţi: 30 studenţi, anul 6 Arhitectură
Perioada: semestrul 1, an universitar 2020-2021

Pentru derularea programului de practică a anului 6, una din alternativele oferite de universitatea noastră este includerea unui grup de 30 de studenţi într-un proiect al Centrului Expoziţional Documentar al UAUIM, al cărui obiectiv este recrearea în realitatea virtuală a muzeului Simu disponibil la  https://sketchfab.com/3d-models/simu-museum-full-version-2f2b0453df6e4309936abbcd065b6700 (doar pentru PC).

Ce ne-am propus

Readucerea la viaţă a unui muzeu azi dispărut, dar a cărui colecţie e în mare parte păstrată, este un proiect ambiţios ce îşi propune să ofere vizitatorilor nu doar o replică a trecutului, ci o experienţă virtuală imersivă.
Pe scurt, e vorba de şansa de a fi “acolo” şi de a trăi, fie şi pentru scurt timp, într-o realitate alternativă în care cursul istoriei ar fi cruţat acel minunat templu al artei inaugurat în 1910 de Anastasie Simu.


Ce vă oferim

Graţie tehnologiilor digitale implicate, îndeplinirea acestui proiect oferă viitorilor absolvenţi şansa de a se familiariza cu echipamente care vor intra cu siguranţă în uzul comun al proiectării. Este vorba de capturi de date pentru obiectele existente (scanare 3D şi fotogrametrie) şi de vizualizări imersive pentru produsul final (headset VR).
Pe de altă parte, reconstituirea arhitecturii dispărute în baza fotografiilor şi planurilor de arhivă obligă tinerii arhitecţi să redescopere vechea tehnică a restituţiei perspective – desigur, şi aceasta susţinută.
în ziua de azi de unelte digitale existente în programele de modelare 3D. Toate acestea vor fi prezentate şi
aplicate în cadrul programului, urmând să ofere participanţilor o excelentă pregătire în carieră şi, de ce nu,
pentru prezentarea proiectului de diplomă în VR!

Cum vom lucra

Derularea practicii se va face pe parcursul întregului semestru 1 şi se va baza pe o serie de workshopuri
alternate cu aplicaţii practice. Acestei activităţi îi va fi alocat un număr de aproximativ 150 de ore, din care 20 ore de prelegeri şi exercitii, restul timpului fiind dedicat corecturilor şi lucrului individual.
Coordonarea activităţii va fi asigurată de conf. dr. arh. Andreea Iosif, care este titularul cursului “Imagistica
proiectării contemporane” (F.A.I.) şi responsabil cu modelarea 3D în cadrul proiectului Simu. O serie de
specialişti in domeniile implicate vor susţine activitatea didactică, fiind invitaţi la prelegeri.
Activitatea va avea loc preponderent on-line, cu excepţia capturilor de date ce se vor desfăşura la sediul UAUIM. Îndrumarea acestei activităţi se va face de către coordonator cu sprijinul membrilor CED (muzeograf dr. Claudia Popescu)

Ce veţi învăţa

Pentru realizarea proiectului se vor folosi deopotrivă tehnologii de captură-date şi de realitate virtuală,
ambele fiind puse la dispoziţia participanţilor de către UAUIM. Pentru procesarea informaţiei – de la documentaţia existentă până la produsul final − se va folosi software 3D dedicat şi care este fie gratuit pentru studenţi, fie disponibil la sediul UAUIM. Singurele echipamente personale necesare vor fi
computerele pentru lucrul de acasă şi telefoanele mobile pentru anumite aplicaţii gratuite.

Veţi învăţa:
 să captaţi obiecte de dimensiuni relativ mici cu ajutorul unui scaner 3D (Einscan Pro 2)
 să captaţi obiecte de dimensiuni mari cu ajutorul telefoanelor mobile şi a unui software de fotogrametrie (Agisoft Metashape sau similar)
 să procesaţi capturile de date, pentru curăţarea artefactelor şi realizarea unor meshuri închise (în
funcţie de caz, cu software-ul scanerului sau cu Agisoft)
 să postprocesaţi meshurile în vederea simplificării fără deteriorare, aşa încât ele să devină utilizabile
în VR (Meshmixer şi 3DS Max sau similar)
 să realizaţi o restituţie fidelă de arhitectură, folosind numai un plan şi o fotografie, atunci când
acestea sunt singurele informaţii păstrate (3DS Max sau similar).
 să adaptaţi tehnicile de postprocesare a capturilor 3D pentru modelarea / reutilizarea ornamentaţiei
de arhitectură (3DS Max, Meshmixer, Sculptris sau similar)
 să texturaţi şi să luminaţi modelul final într-un motor de randare care permite vizualizarea in timp
real (in browser: platforma Sketchfab / stand-alone: Unreal Engine)
 să dispuneţi de feedback prin vizualizarea rezultatelor cu ajutorul unui headset VR (Valve Index)

Cerinţe şi notare

Programul este gândit în două etape aproximativ egale (câte şapte săptămâni). Pentru diseminarea cât mai
eficientă a cunoştinţelor predate, în prima etapă studenţii vor lucra în echipe de câte doi, iar echipele vor prelua diferite sarcini punctuale care apar pe parcursul proiectului.
În etapa a doua, lucrul se va individualiza în funcţie de interesele şi disponibilitatea fiecărui student:
Fiecare participant îşi va putea alege un exponat,
un ornament de arhitectură sau o încăpere pe care să o detalieze şi finalizeze (model, mapare, material) ori să propună o amenajare a sălii (lumină, compoziţie, elemente de anturaj).
La finele fiecărei etape, studenţii vor primi câte o notă. În plus, activitatea fiecărui student va fi monitorizată în permanenţă, implicarea si seriozitatea fiind evaluată cu o a treia notă. Valoarea finală va fi calculată ca medie aritmetică a celor trei note.

Condiţii de participare

Studenţii dornici să participe la acest program sunt invitaţi să trimită un model 3D personal de maxim 50 Mb, in format FBX sau STEP (pentru modele solide), la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până pe 11 octombrie 2020.
Subiectul mailului trebuie să conţină numele complet al autorului. Nu interesează nici software-ul folosit, nici
complexitatea lucrării, ci doar acurateţea tehnicii de lucru. Cunoştinţele de mapare / texturare vă vor fi utile
în cursul practicii, dar ele vor fi predate în cadrul programului, de aceea nu sunt o cerinţă de selecţie.
Studenţii preselectaţi astfel vor susţine un interviu online de 5 minute, luni, 19 octombrie, pentru a valida autoratul lucrării.

 

Proiectul Recrearea Muzeului Simu în realitate virtuală şi rememorarea altor victime ale demolărilor din perioada comunistă din Bucureşti realizat de Centrul Expoziţional Documentar al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Bucureşti în parteneriat cu Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România şi finanţat din Timbrul arhitecturii face parte dintr-o nouă etapă de recuperare a memoriei colective a orașului și de promovare a valorilor patrimoniului arhitectural.