Acasă

Despre noi

Proiecte

Evenimente

Publicaţii

Expoziții

Colecții

Contact

Expo Bujor Nedelcovici Casa Poporului

 

RO
15 septembrie 2019, 18:30 - Casa de Târgoveţ (Calea Şerban Vodă 33)
Expoziţia În ochiul Ciclopului. Jurnal de campanie din Cartierul Uranus
"Crezi că Ciclopul poate fi ucis cu flash-ul unui aparat de fotografiat?" Bujor Nedelcovici
Fotografii de arhivă din colecţia Bujor Nedelcovici a Bibliotecii Academiei Române, Cabinetul de Stampe, Desene, Hărţi şi Fotografii

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, prin Centrul Expoziţional Documentar, în parteneriat cu Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, Biblioteca Academiei Române, şi cu Institutul Naţional al Patrimoniului, în cadrul proiectului cultural Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu şi rememorarea altor victime ale demolărilor realizate în Bucureşti în perioada comunistă, finanţat din Fondul Timbrul Arhitecturii, aduc în atenţia bucureştenilor imagini de arhivă, inedite, realizate pe ascuns, majoritatea de la fereastra locuinţei lui Bujor Nedelcovici din blocul Uniunii Scriitorilor, în timpul demolărilor pentru construcţia Palatului Republicii (ulterior numită Casa Poporului). Scopul acesteia este de a aminti traumele prin care a trecut oraşul şi locuitorii acestuia în cadrul sistematizării din perioada comunistă şi de a valorifica fondurile de arhivă în care s-au păstrat încercările de rezistenţă ale oamenilor de cultură din acele vremuri tulburi.

 GB
September 15, 2019, 6:30 pm - Casa de Târgoveţ (Calea Şerban Voda 33)
Exhibition In the Eye of the Cyclope. Campaign log in the Uranus Neighborhood
"Do you think the Cyclops can be killed with the flash of a camera?" Bujor Nedelcovici
Archive photos from the Bujor Nedelcovici collection of the Library of the Romanian Academy, the Cabinet of Prints, Drawings, Maps and Photos

The University of Architecture and Urbanism Ion Mincu, through the Documentary Exhibition Center, in partnership with the Bucharest Branch of the Romanian Order of Architects, the Library of the Romanian Academy, and with the National Heritage Institute, within the cultural project Recreation in virtual reality of the Simu Museum and the remembrance of other victims of the demolitions made in Bucharest during the communist period, financed from the Fund The Stamp of Architecture, brings to the attention of Bucharest citizens some intriguing archival images, taken in secret, most of them from the window of Bujor Nedelcovici's flat in the Writers' Union block, during the demolition for the Republic Palace building, later called the People's House. Its purpose is to remember the traumas that the city and its inhabitants went through during the systematization of the communist period and to capitalize on the archival funds in which the resistance attempts of the cultural people of those troubled times were kept.