Acasă

Despre noi

Proiecte

Evenimente

Publicaţii

Expoziții

Colecții

Contact

 

Principalele activităţi ale Centrul Expoziţional Documentar al UAUIM se concretizează prin:
d) evidenţa şi conservarea obiectelor din patrimoniul său;
b) cercetarea cu prioritate a patrimoniului pe care îl deţine şi a contextelor istorice specifice acestui patrimoniu;
a) cercetarea patrimoniului cultural local, naţional şi universal referitor la profesia de arhitect;
c) documentarea în vederea depistării, studierii şi, după caz, a achiziţionării de obiecte compatiblie cu specificul său, pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale;
e) expunerea, în expoziţii permanente şi temporare, generale şi tematice, atât în cadrul CED al UAUIM, cât şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine sau a imaginilor acestuia;
f) punerea în valoare şi comunicarea publică, prin manifestări culturale şi ştiinţifice, precum şi prin publicaţii, a rezultatelor cercetării istorice şi culturale;
g) contactul permanent cu publicul, precum şi cu instituţii de învăţământ şi cercetare, cu organizaţii nonguvernamentale, inclusiv cu organismele şi forurile internaţionale de profil, în vederea creşterii vizibilităţii CEO şi a formării şi dezvoltării know-how-uluiîn domeniu.

Serviciile oferite UAUIM de către Centrul Expoziţional Documentar al UAUIM sunt:
a. realizarea de informări la cerere, privind patrimoniul său, în mod gratuit, cu aprobarea şefului ierarhic, la solicitarea departamentelor din universitate;
b. elaborarea de tematici, precum şi realizarea unor lucrări ştiinţifice de profil, determinate de politicile culturale ale Ministerului Culturii, ale Ministerului Învăţământului, ale Universităţii.