Colecţia Mânăstirea Stavropoleos

84. Piatră de mormânt a lui Alexandru Muselimis Ciaceş din Bialia Siake 1726.

Mulaj de ipsos la scară 1:1