Colecţia Mânăstirea Stavropoleos

87. Piatră de mormânt a domnitorului Şerban Cantacuzino, Mânăstirea Cotroceni 21 oct. 1689

Mulaj de ipsos la scară 1:1