Colecţia Mânăstirea Stavropoleos

85. Piatră de mormânt a Ancuţei Brâncoveanu, Mânăstirea Hurez

Mulaj de ipsos la scară 1:1