Colecţia Mânăstirea Stavropoleos

82. Foae de uşă din epoca lui Conastantin Brâncoveanu, construită în timpul funcţiei sale de logofăt.

Mulaj de ipsos la scară 1:1