Colecţia Mânăstirea Stavropoleos

19. Balustradă de pridvor, Biserica Stavopoleos

Mulaj de ipsos la scară 1:1