Colecţia Mânăstirea Stavropoleos

18. Balustradă de pridvor, Biserica Stavopoleos

Mulaj de ipsos la scară 1:1