Colecţia Mânăstirea Stavropoleos

10. Chenar de fereastră, Epoca Brîncovenească

Mulaj de ipsos la scară 1:1